Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


seznam_povolani

Obsah

České výrazy Latinské Německé Popis
Apatykář výrobce léků a pochoutek z rostlinných a živočišných produktů
Opat Abbas představený kláštera
Oráč Ackermann
Písař Actuarius
Pradlák Ablutor
Pradlena Ablutrix
Služka Abra
Tesař Abietarius

A

 • Administer – sluha
 • Aedituus – kostelník
 • Agellarius – rolník
 • Albicerdo – jirchář
 • Alumnus – student
 • Apiarius – včelař, medař
 • Arator – oráč
 • Arbeiter – dělník
 • Armagerens – zbrojnoš, voják
 • Armentarius – pasák dobytka
 • Arolla – oráč
 • Arrendator – nájemce
 • Artopaeus – pekař
 • Astrulator – uhlíř
 • Auriga – kočí, forman, vozka

B

 • Bába pupkořezná – porodní bába
 • Bäcker – pekař
 • Bachmagd – děvečka
 • Baneus – venkovan
 • (liber) baro – svobodný pán, baron
 • Bauer – rolník, sedlák
 • Bawer – rolník, sedlák
 • Beccarius – řezník
 • Beck, Becker – pekař
 • Bekher – pekař
 • Berckman(n) – horník
 • Berghauer, bergknappe, bergmann – horník
 • Berger – měšťan
 • Bethlman, betlman, betler – žebrák
 • Bidtner – žebrák
 • Binder – bednář
 • Bittner – žebrák
 • Blecher, blechsmied – klempíř
 • Bonitor – malorolník
 • Boscida – řezník
 • Braccator – sládek, pivovarník
 • Bradýř – holič
 • Branný - vrátný
 • Braxator(ius), sládek, pivovarník
 • Bredtschneider - truhlář, pilař
 • Brtník – včelař
 • Bubulcus - ochserknecht - štrapicír, volák, skoták
 • Bucda – řezník
 • Burger – měšťan
 • Burista – oráč

C

 • Cacubarius – kamnář
 • Calcarius – vápeník
 • Calcearius – švec, obuvník
 • Caligator – krejčí kalhotář
 • Calupner – chalupník
 • Canicida – pohodný, ras
 • Cantarius – truhlář
 • Carastor – pekař
 • Carbonarius, carbonator – uhlíř
 • Casarius – domkář
 • Caupo, cauponis – hostinský, hospodský
 • Celoláník – majitel pozemku o výměře jednoho lánu
 • Ceragius – pekař
 • Cerameus – hrnčíř
 • Cilindriator – šindelář, výrobce šindelů
 • Cimrman – důlní tesař
 • Civis – měšťan
 • Claustarius – zámečník
 • Clavarius, clavator – hřebíkář
 • Clientor – vladyka
 • Clostrarius – zámečník
 • Coca – kuchařka
 • Colorator – barvíř
 • Comes – hrabě
 • Comitissa – hraběnka
 • Conditor – cukrář
 • Copa – šenkýřka
 • Corbo – košíkář
 • Cordarius – provazník
 • Cosolarius – příštipkář, švec opravující staré boty
 • Cotiarius – brusič
 • Cultellos qui acuit – brusič
 • Cuparius – bednář
 • Cussor – kovář
 • Custos ovium – ovčák
 • Custos pecorum – pastýř
 • Custos silvarum – hajný

Č

 • Čtvrláník – majitel pozemku o výměře čtvrt lánu

D

 • Deš(ť)kář – truhlář vyrábějící ševcovská kopyta
 • Disch(l)er – truhlář
 • Dolator – tesař
 • Doleator, doliarius, doliator, dolista – bednář
 • Domuncularius – domkář
 • Drahtbinder – dráteník
 • Drechsler – soustružník
 • Dressler – soustružník
 • Drottner – výrobce drátu
 • Dux – vévoda

E

 • Edler – šlechtic
 • Einwohner – podruh, obyvatel
 • Eisner – železník (obchodník železem)
 • Eques – rytíř
 • Ergateca – dělník
 • Essedarius – kočí
 • Excussor – soustružník
 • Extractor – havíř nebo také nakladač piva

F

 • Faber clavorum – hřebíkář
 • Faber ferrarius, ferri – kovář, hamerník
 • Faber malleorum – výrobce kladiv
 • Faber montanus – havíř, horník nebo také důlní kovář
 • Fabricator clavorum – hřebíkář
 • Fabriksarbeiter – tovární dělník
 • Familiant – nový osadník
 • Farinarius – mlynář
 • Fassbinder – bednář
 • Fermentarius – sedlák, venkovan
 • Ferritractor – horník
 • Fissor – dřevorubec
 • Flator aeris – hutník, tavič
 • Flösser – tavič v huti
 • Freibauer – svobodný sedlák
 • Freimann – svobodník, ale také kat
 • Fundanus – sedlák, rolník
 • Fusor – slévač

G

 • Gazarius – domkář
 • Geselle – tovaryš
 • Grossknecht – hlavní čeledín
 • Grundfrau – majitelka gruntu

H

 • Habán – člen sekty novokřtěnců, hrnčíř
 • Hacker – drobný rolník
 • Haisler – domkář
 • Hammermeister, Hammerschmidt – hamerník, kovář v huti
 • Hat ein Hof – majitel dvora
 • Häusler - domkař
 • Heusler – domkář
 • Hofer – podruh, nájemce
 • Hofner – statkář
 • Holomek – pacholek
 • Holota – psovodi, též cháska, sebranka
 • Huber – celoláník
 • Hure – kurva, nevěstka (nebo též svobodná matka)
 • Hüttler – kloboučník
 • Hüttner – domkář, též hutník

CH

 • Chalupner – chalupník
 • Chodák – tulák, žebrák

I

 • Infusor – tavič, slévač
 • Innmann – podruh, obyvatel
 • Inquilinus, inqvil – podruh, obyvatel
 • Iudex – rychtář, též soudce

J

 • Jednotář – obyvatel samoty
 • Jílovec, jílovník – ten, kdo rýžoval zlato
 • Jirchář – zpracovatel kůží, koželuh

K

 • Kapper – čepičář
 • Kaufmann – kupec
 • Kellner – sklepmistr
 • Kettner – výrobce řetězů
 • Klampfer – klempíř
 • Kober – domkář
 • Koloděj – kolář
 • Kolšíř – topič v huti
 • Košař — pytlák lovící ryby do koše (též košíkář)
 • košíkář — řemeslník zhotovující košíky, koše, nůše, ošatky apod. splétáním proutí, ponejvíce vrbového
 • košinář / košnař — košíkář vyrábějící z proutí košiny na korby vozů a další proutěné výrobky
 • košnář — viz košinář
 • Kratschmerin – krčmářska, hospodská
 • Kretschmer – hostinký, krčmář
 • Kuběna – nevěstka
 • Kutlíř – řeznický pomocník, jitrničník
 • Kutscher – kočí
 • Kyséř – slévač v huti
 • Kytléř – krejčí šijící kytle

L

 • Lactarius – mlékař
 • Lagler – bednář
 • Laichter – zvěrokleštič
 • Lakey – lokaj
 • Landkočí – forman
 • Lanearius – celoláník
 • Lanifica – přadlena
 • Lapsator – brusič
 • Lederer – koželuh
 • Lechner – nájemce, leník
 • Leixner – kolář
 • Lena – kuplířka, svůdnice
 • Liber (a) – svobodný, svobodná (ne poddaný)
 • Liquator – tavič
 • Litargus – havíř
 • Ližník – nakladač piva
 • Loculifex – výrobce rakví

M

 • Macellarius – řezník
 • Mahlknecht – pomocník ve mýně
 • Maier – velký sedlák
 • Maštalíř – štolba, čeledín u koní
 • Matiarius – řezník
 • Maurer – zedník
 • Maydl – dívka, děvečka
 • Mazáč – ten kdo vymazával hlínou stropy, podlahy…
 • Mazuláník – výrobce mezulánu, polovlněné látky
 • Medius rusticus – pololáník
 • Meier – šafář
 • Melouník – zahradník pěstující dýně
 • Mercator – kupec, obchodník
 • Meretrix – nevěstka (též svobodná matka)
 • Messerschmied – nožíř
 • Metallarius – havíř
 • Mezuláník - tkadlec vyrábějící tkaninu mezulán
 • Miles – voják
 • Misera persona – nuzná osoba
 • Molendarius, molitor – mlynář
 • Montanus, monticula – horník
 • Mortificator – kat
 • Mořec – potápěč
 • Murarius, murator – zedník

N

 • Nádeník – najatý pracovník (obvykle na jeden den)
 • Nádvorník – šafář, též podomek
 • Nagelschmied, Nagler – hřebíkář
 • Nachbar – soused ve vsi
 • Nachtmann – ponocný, též čistič stok
 • Netor – přadlák
 • Nobilis – urozený, šlechtic
 • Nuntius – posel

O

 • Obdankovaný – propuštěný z vojny
 • Oberamtmann – vrchní (spávce statku)
 • Ohnheiser – podruh
 • Operarius, operator – nádeník, dělník
 • Opifex – řemeslník
 • Opilio – ovčák
 • Oppidanus – obyvatel městečka
 • Osedlý – základní jednotka v Berní rule

P

 • Paganus – vesničan
 • Page – páže, mladý sluha
 • Panifex – pekař
 • Parléř – tovaryš
 • Parochus – farář
 • Patricius – patricij, měšťan
 • Pauer (sman) – rolník
 • Pellifex, pellio, pelliparius – kožešník
 • Peplator – brusič nožů
 • Percussor – kovář
 • Perkšmíd – horní kovář
 • Piscator – rybář
 • Pixidarius – puškař
 • Pleier – tavič
 • Podhejtman – poručík
 • Podkovář – kovář, který koval a vyměňoval podkovy
 • Podruh – člověk, jenž bydlel v podruží (nájmu), který si musel odpracovat
 • Podsedník, podsedek – malý rolník, který měl pronajatý kousek půdy u většího sedláka
 • Podsedker = podsedník
 • Pohodný – ras, drnomistr, odkrývač (z něm. abdecker)
 • Pohořelý – člověk, který vyhořel
 • Pochop – biřic
 • Polosedlák – chalupník, který nedosahoval výměry osedlého
 • Ponocný – obecní noční hlídač
 • Pontifex – biskup
 • Pověžný – hlásný, strážný na městské věži
 • Praeses – předseda
 • Praetor – přednosta, vůdce, rychtář
 • Pregéř – řemeslník, který razil mince
 • Prubíř – člověk, který zkoušel kvalitu drahých kamenů
 • Půlláník – majitel pozemku o rozloze poloviny lánu
 • Purkrabí – správce hradu, později hospodářský správce panství

R

 • Rasor – holič, lazebník
 • Refléř, reflíř – řemeslník, který spravoval starou obuv
 • Regent – vrchní správce panství, nejvyšší úředník
 • Rejtar – jezdec, voják na koni
 • Rex – král
 • Richter – rychtář, soudce
 • Rittmeister – rytmistr, důstojník jízdy
 • Rondašír – elitní pěšák
 • Rottmeister – kaprál
 • Ručnikář – výrobce ručnic
 • Ruricola – rolník
 • Rusticus – rolník, celoláník

Ř

 • Ředitel – kormidelník

S

 • Sartor – krejčí
 • Sattler – sedlář
 • Scriba – písař
 • Seldner – domkář, podruh
 • Selcher – uzenář
 • Sepultor (mortuorum) – hrobník
 • Servitor, servus – sluha, pomocník
 • Schober – švec
 • Schreiber – písař
 • Schultheiss – rychtář
 • Schuster – švec, obuvník
 • Slouha – obecní pastýř
 • Smetiprach – mladší učeň ve mlýně
 • Smraďař – koželuh
 • Socius – tovaryš
 • Spengler – soustružník
 • Stipus – žebrák
 • Stratarius – sedlář
 • Studiosus – student
 • Subditus – poddaný
 • Subrusticus – chalupník (v matričních zápisech)
 • Sufferator – podkovář
 • Sulator – švec, obuvník

Š

 • Šafář – člověk, který řidil práce panské čeledi
 • Šejdíř – starší tovaryš ve mlýně, který měl ve správě obilí pekařů
 • Šlachtýř – řezník
 • Šolc – představený obce (v severovýchodních Čechách)
 • Špulíř – kovář zhotovující nebozezy
 • Štajgr – důlní dozorce

T

 • Tagelöhner (Taglöhner, Tagner) - nádeník
 • Tambour – bubeník
 • Tauber – holubář
 • Tegner – výrobce dýk
 • Tegularius – cihlář
 • Tejnor – zpěvák
 • Teuchert – rybníkář
 • Textoris - tkadlec
 • Thorifex – platnéř
 • Tignarius – tesař
 • Töpfer – hrnčíř
 • Tortor – mučitel, kat
 • Trabant – člen pěší panovnické gardy, stráž
 • Trapp – dráb
 • Treter – soustružník kovů
 • Tribunus – podplukovník
 • Trögler – neckář
 • Truksas – nejvyšší stolník
 • Turner – věžný

U

 • Uhrmacher – hodinář
 • Unterthan – poddaný
 • Upilio – ovčák

V

 • Vačkář – výrobce váčků, tobolek
 • Vagus – tulák
 • Vachmistr – strážný
 • Vehicularius – kolář, výrobce vozů
 • Venditor librorum – knihkupec
 • Vestificus – krejčí
 • Vibrellator – dělostřelec
 • Vicecolonellus – podplukovník
 • Viertler – čtvrtláník, majitel pozemku o výměře čtvrt lánu
 • Vietor – bednář, košíkář
 • Virgulator – výrobce koštat
 • Vitrix – kostelník
 • Voborník – správce obory se zvěří
 • voják obdankovaný - voják propuštěný ze služby
 • Vozataj, vozka, vozník – forman
 • Vrchní furýr – poddůstojník pro proviant
 • Vršník – člověk, který líčil sítě na ryby

W

 • Wagner – kolář
 • Walker – valchář
 • Winzer – vinař
 • Wirt – hospodář, hostinský
 • Wittner – dřevař

X

 • Xylopus – tesař

Z

 • Zábojník – výrobce a prodejce oleje, hrachu, jáhel, krup atd.
 • Zádušník – obyvatel či správce záduší, tedy majetku odkázaného církvi
 • Zappator – rolník
 • Zborník – kazatel
 • Ziesler – košíkář
 • Zimmermann – tesař
 • Zythopola – výčepník piva

Více zde: http://www.kubicka.cz/news/maly-slovnik-starych-povolani-remesel-vojenskych-hodnosti-atd-/

seznam_povolani.txt · Poslední úprava: 2014/07/15 12:03 autor: jindrich3