Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


priciny_umrti

Příčiny úmrtí

Abbruchbluttung krvácení při potratu
Abdominaltyphus tyfus břišní
Abmagerung chřadnutí, vyhubnutí, úbytě
Abortus potrat
Abzehrung souchotiny, úbytě
Acrinia renalis selhání ledvin
Adynamie, adynamia sešlost věkem
Adynamia cordis selhání srdce, srdeční slabost
Akutbauch akutní břicho (doslova), sem zahrnovány příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, ledvinové či žlučové kameny
Alhus malomocenství
Alterschwäche sešlost věkem
Altershalber sešlost věkem
Amittere potratit
Angina diphterica záškrt
Angina membranacea záškrt
Anthrax uhlák, sněť slezinná
Anthraxbeule uhlák, sněť slezinná
Aphtenseuche slintavka
Apoplexia cardiaca mrtvice srdeční
Apoplexia cerebri mrtvice mozková
Appendictis zánět slepého střeva
Auplavice úplavice
Auplawka úplavice
Ausblutung vykrvácení
Ausgelassener psotník
Aussatz malomocenství
Auszehrung souchotiny
Barpel neštovice
Bazillenruhr úplavice
Bergsucht dušnost havířská, zaprášení plic
Beulenkrankheit mor
Beulenpest mor
Blattern neštovice
Blutsepsis otrava krve
Blutspeien chrlení krve (většinou při TBC)
Blutspucken chrlení krve (většinou při TBC)
Blutsturz chrlení krve (většinou při TBC)
Brajny záškrt
Brand sněť
Bräune, Diphteritis záškrt
Brustwassersucht voda na plicích
Bubo, Bubonpest mor dýmějový
Čtvernice malárie čtyřdenní
Čtvrtačka malárie čtyřdenní
Čtvrtenice malárie čtyřdenní
Čtvrtnice malárie čtyřdenní
Darmruhr úplavice
Darre, Darrfieber, Darrsucht tuberkulóza
Dennička malárie tropická
Diarrhoea epidemica úplavice
Diphterie záškrt
Diphteritis záškrt
Disenterie, dyzentérie, úplavice
dyzenteř úplavice
Dřístačka, dřízdačka úplavice, průjem
Durchfall, Durchlauf průjem
Eclampsia infantum psotník
Eklampsie der Kinder - „ -
Emphysema rozedma plic
Entkräftung sešlost věkem
Fabelsucht padoucnice
Faulfieber tyfus břišní
Febris calida - „ -
Fraiss, Fraisen, fras, božec, psotník
frajs, fryzl - „ -
Frieseln zarděnky
Gallenfieber tyfus břišní
Gicht dna, pakostnice
Genickstarre tetanus
gewöhnlich obykle, obyčejně - Rubriku „příčina smrti“ nařídil vést Josef II a stanovil, že pokud ve farnosti není lékař nebo felčar a neprovádí se ohledání, nemá farář tuto rubriku vyplňovat vůbec. Později ji měl vyplnit slovem „gewöhnlich“ pokud byla choroba „běžná, obvykla“ (tedy příčina smrti). Jinak se zapisovalo ještě mimořádná případně infekční
Halskrankheit záškrt
Herzschlag mrtvice(srdeční)
Hirnschlag mrtvice(mozková)
Hlavnice, hlavnička tyfus břišní
Hund, Roterhund spála
Hundswut vzteklina
Knollsucht malomocenství
Kňahně neštovice
Kog, Koge mor
Konvulse psotník
Korsen tuberkulóza
Krämpfe křeče
Lachmuskelkrampf tetanus
Lakotě stč. výraz pro TBC u dětí
Lähnung, Paralyse obrna, ochrnutí
Lebendschwache slabost k životu (často u dětí, které zemřely hned po porodu)
Lues mor
Lumpersucht tuberkulóza
Lungenblutung krvácení z plic
Lungenschwindsucht krvácení z plic
Lungensucht souchotiny, tuberkulóza
Lungenwassersucht vodnatelnost plic
Lyssa vzteklina
Marasmus senilis sešlost věkem
Masern,Röteln spalničky
Mázdřivka záškrt
Pest, Pestbeule, Pestilentia, Pestis mor
Pneumonia crouposa zánět plic
Pocken schwarze neštovice
Pustula neštovice
Rabies vzteklina
Rotsucht spalničky
Röteln zarděnky
Rygle spalničky
Rubeola zarděnky
Ruhr úplavice
Sanguinis krvácení
Scharlach, Scharlachfieber spála
Schleimfieber, Schleimschlag tyfus
Schlundbräune záškrt
Schwinde, Schwindsucht tuberkulóza
Skrofeln, Skrofelsucht krtice (tuberkulóza na mízní uzlině)
Stickkatar záškrt
Tabes, Phthisis souchotiny
Tollsucht, Tollwut vzteklina
Typhus, hitziges Fieber tyfus,hlavnička
Ulcus venticuli žaludeční vřed
Unglücklich Geburt nešťastný porod
Wassersucht vodnatelnost
priciny_umrti.txt · Poslední úprava: 2012/12/11 22:27 autor: 213.192.38.5