Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


historie:start

Genealogická historie

 • 1593 - tridentský koncil - nařízeno vést knihy sňatků (libri matrimoniorum) a knihy křtů (libri baptisatorum)
 • 1591 - olomoucká synoda rozhodla o vedení knihy sňatů a křtů
 • 1605 - pražská synoda rozhodla o vedení knihy sňatků a křtů
 • 1614 - nařízení římského rituálu o vedení knih zemřelých (libri defunctorum)
 • 1770 - dekret Marie Terezie - bezplatný zýpis do matrik, uvádění jmen otců nemanželských dětí, zákaz uvádět přízvisko po gruntu nebo chalupě
 • 1770 (únor) - dekret Marie Terezie - očíslování domů, bylo provedeno v letech 1770-1771
 • 1770-1771 - soupis obyvatel a očíslování domů
 • 1781 (1.5.) - matriky se stávají veřejnými listinami
 • 1784 (20.2.) - matriky rozděleny na tři knihy
 • 1784 (19.7.) - záznamy musí být zvlášť pro každou vesnici nebo osadu
 • 1786 (1.11) - zavedení přijmení - „Císařský patent z 1. 11. 1786 JSG (=Sbírky zákonů) č. 591, poprvé pro celé území tehdejší Rakouské říše stanovil zákonná pravidla pro odvozování rodinných jmen (Familennamen). Tedy příjmení manželky od jejího manžela (III, paragraf 49) a dětí od otce (IV, paragraf 20), a tím se zabraňovalo svévolnému a chaotickému pozměňování jmen.“ Pavel Eisner ve své knize Čeština poklepem i poslechem
 • 1840 - nový tištěný formulář
historie/start.txt · Poslední úprava: 2013/01/20 21:50 autor: 213.192.38.5