Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pojmy:pribuzenske_vztahy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pojmy:pribuzenske_vztahy [2013/08/19 15:29] (aktuální)
jindrich3 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Příbuzenské vztahy ======
 +Rodinné vztahy
 +
 +Vztahy vzniklé narozením
 +
 +Otec - rodiče
 +Matka - rodiče
 +Syn - děti
 +Dcera - děti
 +Bratr - sourozenci
 +Sestra - sourozenci
 +Děd - rodič otce nebo matky
 +Bába - rodič otce nebo matky
 +Praděd - rodič dědy nebo báby
 +Prabába - rodič děda nebo báby
 +Bratranec - syn strýce nebo tety
 +Sestřenice - dcera strýce nebo tety
 +Vnuk - dítě vašeho syna nebo dcery
 +Vnučka - dítě vašeho syna nebo dcery
 +Pravnuk - dítě vašeho vnuka nebo vnučky
 +Pravnučka - dítě vašeho vnuka nebo vnučky
 +Sestříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky
 +Bratříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky
 +Synovec - bratrův či sestřin syn
 +Neteř - dítě vaší sestry nebo bratra
 +Strýc - matčin nebo otcův bratr
 +Teta - otcova či matčina sestra nebo manželka otcova či matčina bratra
 +
 +Vztahy vzniklé sňatkem
 +
 +Manžel/​Manželka - váš sezdaný partner
 +Zeť - manžel vaší dcery
 +Snacha - manželka vašeho syna
 +Švagr - bratr manžela/ manželky
 +Švagrová - sestra manžela/​manželky
 +Tchán - otec manžela/​manželky
 +Tchýně - matka manžela/ manželky
 +
 +Vztahy vzniklé církevním obřadem a sňatkem
 +
 +Křtěnec - dítě které je pokřtěné v prvních týdnech po narození, křtěncem může být i dospělý který projeví svůj úmysl přijmout křest a chce zachovávat přikázání křesťanského náboženství.
 +
 +Kmotr/​Kmotra - osoba, která podle tradičního pojetí převzala za dítě záruku (bude o něj pečovat v případě ztráty rodiče, bude rodičům pomáhat ve výchově, dítěti bude rádcem a důvěrníkem,​ spolu s rodiči bude pečovat o účast na nedělních bohoslužbách,​ přípravě svatého přijímání a biřmování). Pro kmotra nebo kmotru je toto dítě kmotřenec/​kmotřenka.
 +
 +Biřmovanec - je právě biřmovaný křesťan
 +Svědek Manžela - svědkové při sňatku
 +Svědek Manželky - svědkové při sňatku
  
pojmy/pribuzenske_vztahy.txt · Poslední úprava: 2013/08/19 15:29 autor: jindrich3