Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pojmy:pribuzenske_vztahy

Příbuzenské vztahy

Rodinné vztahy

Vztahy vzniklé narozením

Otec - rodiče Matka - rodiče Syn - děti Dcera - děti Bratr - sourozenci Sestra - sourozenci Děd - rodič otce nebo matky Bába - rodič otce nebo matky Praděd - rodič dědy nebo báby Prabába - rodič děda nebo báby Bratranec - syn strýce nebo tety Sestřenice - dcera strýce nebo tety Vnuk - dítě vašeho syna nebo dcery Vnučka - dítě vašeho syna nebo dcery Pravnuk - dítě vašeho vnuka nebo vnučky Pravnučka - dítě vašeho vnuka nebo vnučky Sestříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky Bratříně - dítě bratrance nebo sestřenice vašeho otce nebo matky Synovec - bratrův či sestřin syn Neteř - dítě vaší sestry nebo bratra Strýc - matčin nebo otcův bratr Teta - otcova či matčina sestra nebo manželka otcova či matčina bratra

Vztahy vzniklé sňatkem

Manžel/Manželka - váš sezdaný partner Zeť - manžel vaší dcery Snacha - manželka vašeho syna Švagr - bratr manžela/ manželky Švagrová - sestra manžela/manželky Tchán - otec manžela/manželky Tchýně - matka manžela/ manželky

Vztahy vzniklé církevním obřadem a sňatkem

Křtěnec - dítě které je pokřtěné v prvních týdnech po narození, křtěncem může být i dospělý který projeví svůj úmysl přijmout křest a chce zachovávat přikázání křesťanského náboženství.

Kmotr/Kmotra - osoba, která podle tradičního pojetí převzala za dítě záruku (bude o něj pečovat v případě ztráty rodiče, bude rodičům pomáhat ve výchově, dítěti bude rádcem a důvěrníkem, spolu s rodiči bude pečovat o účast na nedělních bohoslužbách, přípravě svatého přijímání a biřmování). Pro kmotra nebo kmotru je toto dítě kmotřenec/kmotřenka.

Biřmovanec - je právě biřmovaný křesťan Svědek Manžela - svědkové při sňatku Svědek Manželky - svědkové při sňatku

pojmy/pribuzenske_vztahy.txt · Poslední úprava: 2013/08/19 15:29 autor: jindrich3